Praktyczny Warsztat - Facebook bez tajemnic!


Startujemy z cyklem PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW: Facebook bez tajemnic!

Zapraszamy na 4-godzinne, bardzo intensywne warsztaty, na których dowiesz się jak:
- uporządkować informacje na profilu Twojej firmy,
- zdefiniować grupę Twoich odbiorców,
- utworzyć chwytliwą publikację,
- utworzyć niskokosztową promocję na FB,
- zaplanować tygodniowy harmonogram postów.

Celem warsztatu jest indywidualne rozpatrzenie każdego przypadku oraz maksymalna dostępność szkoleniowca, dlatego maksymalna ilość uczestników: 10 osób.

Koszt warsztatu: 199 zł NETTO (244 zł BRUTTO)
Prowadzący: Aleksandra Mikołajczyk

Więcej informacji: www.aleksandramikolajczyk.com.pl

Zgłoszenia prosimy wysyłać na: info@smartkonferencje.pl