Oswój reklamę i zostań jej mistrzem


Wszystkie osoby zainteresowane psychologią w marketingu zapraszamy na szkolenie "Oswój reklamę i zostań jej mistrzem", które odbędzie się 26 kwietnia w godz.  10:00 - 14:00. 

Szkolenie poprowadzi - Daria Burge - doktorantka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania i praca doktorska obejmuje tematykę psychologii reklamy, psychologii poznawczej oraz psychologii stresu i psychologii emocji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych, zajmując się m.in. marketingiem i promocją. Absolwentka Psychologii (specjalizacja: Psychologia Pracy i Organizacji i psychologia kliniczna) Uniwersytetu Adama MIckiewicza w Poznanu. Prowadzi szkolenia również w języku angielskim.

Koszt udziału w szkoleniu:

·         PROMOCYJNA CENA przy zgłoszeniu się do dnia 20 kwietnia 2018 -  129 zł  + 23 % VAT
·         zgłoszenie udziału po dniu 20 kwietnia 2018 – 149 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział jednej osoby w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2018 r. mailem na adres: marketing@lcb.leszno.pl
Przesłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
Kolejność wpływających na konto LCB wpłat będzie decydowała o kolejności zakwalifikowania na szkolenie. Liczba miejsc ograniczona!
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.
Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym na Formularzu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/firmy/osoby fizycznej kosztami organizacji szkolenia, również w przypadku braku obecności na szkoleniu.
W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu mail: marketing@lcb.leszno.pl, tel. 65 32 22 106