Oferta pracy!! Doradca Klienta ze specjalizacją środki unijne


Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na wolne stanowisko


Doradca Klienta ze specjalnością środki unijne

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (pożądane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe w tym zakresie)
 2. Wiedza z zakresu zakładania i finansowania działalności gospodarczej
 3. Umiejętność tworzenia biznesplanu
 4. Umiejętność przygotowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie ze środków UE, mile widziane doświadczenie w  realizacji projektów UE
 5. Znajomość programów unijnych adresowanych do przedsiębiorców
 6. Umiejętność pracy z komputerem w programach Word, Excel, Power Point, Outlook
 7. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego i prawo jazdy kategorii B.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Świadczenie usług informacyjnych w zakresie zakładania i finansowania działalności gospodarczej,
 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie m.in.: pisania biznesplanów, przygotowania projektów dofinansowanych ze środków UE, rozliczania projektów dofinansowanych z UE, przygotowania wniosków o pożyczkę,
 3. Obsługa lokatorów i potencjalnych lokatorów Inkubatora Przedsiębiorczości Realizowanie procesu przyjęcia i wyjścia lokatorów z Inkubatora Przedsiębiorczości,
 4. Prowadzenie projektów dofinansowanych ze środków unijnych, realizowanych przez Spółkę,
 5. Rekomendowanie w trakcie bieżącej obsługi dostępnych usług LCB zgodnych z potrzebami Klienta, ich sprzedaż, obsługa posprzedażowa, przestrzeganie  obowiązujących procedur,
 6. Prowadzenie szkoleń z zakresu związanego ze świadczonymi usługami.
   

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys /CV/,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej),
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
 5. oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres siedziby LCB Sp. z o.o. do dnia 16 lutego 2018.

 Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w spółce miejskiej, możliwość rozwoju zawodowego, przyjazną atmosferę w firmie o wysokiej kulturze organizacyjnej.

 

Dodatkowych informacji udziela Prezes  Alicja Szczepińska, tel.: 65 3222 100, aszczepinska@lcb.leszno.pl .