NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH OCHRONY ŚRODOWISKA OD 1 STYCZNIA 2018 r. - szkolenie


Leszczyńskie Centrum Biznesu i Centrum Zarządzania Środowiskiem Agnieszka Kubicka zapraszają na szkolenie "NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH OCHRONY ŚRODOWISKA OD 1 STYCZNIA 2018 r.", któe odbędzie się 26.02.2018 r. w godz. 10 - 14. 

KOSZT: 399 zł + VAT. 

TRENER: Agnieszka Kubicka

PROGRAM SZKOLENIA – 26.02.2018 r.

1.      Zmiana w CRO.

a.      Jakie urządzenia należy rejestrować w CRO? Czy gaśnice podlegają rejestracji?

b.      Samochody w CRO – dla których aut istnieje obowiązek rejestracji i przeglądów?

c.       Jak zmienić karty urządzeń? Które karty należy zamknąć?

d.      Zmiana terminów dotyczących założenia karty i wpisów w karcie.

e.      Ile obowiązkowych przeglądów w ciągu roku? Jak postępować w przypadku awarii urządzenia.

f.        Kto może dokonywać wpisów w karcie urządzenia – właściciel urządzenia czy chłodnik? – praktyczne rozwiązania.

g.      Jakie kary grożą za niezałożenie karty i za niewykonywanie przeglądów?

h.      Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań w zakresie stosowania czynników chłodniczych?

 

 

2.      Gospodarowanie odpadami od 2018 r.

a.      Baza danych o odpadach – kto musi dokonać wpisu do BDO? Terminy.

b.      BDO – która działalność wpisywana z urzędu, a która na wniosek.

c.       BDO – który marszałek właściwy?

d.      Nowe warunki transportu odpadów od 24.01.2018 r.

e.      Koniec ważności zezwoleń na transport odpadów.

f.        Na jakich drukach sprawozdanie odpadowe za 2017 r.? Sposób przekazywania sprawozdań za 2017 r.

g.      Sprawozdania odpadowe – od kiedy przez BDO.

h.      Ewidencja on-line przez BDO – od kiedy?

 

3.      Opłaty za korzystanie ze środowiska.

a.      W jaki sposób wykonać sprawozdania opłatowe dot. wód i ścieków za 2017 r.?

b.      W jaki sposób powiązać sprawozdania opłatowe z raportem do KOBIZE oraz bazą CRO?

c.       F-gazy w opłatach za korzystanie ze środowiska i raporcie do KOBZIE.

 

Cena obejmuje: udział jednej osoby w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać najpóźniej do dnia 22 lutego 2018 r. mailem na adres: marketing@lcb.leszno.pl
Przesłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
Kolejność wpływających na konto LCB wpłat będzie decydowała o kolejności zakwalifikowania na szkolenie. Liczba miejsc ograniczona!
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.
Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym na Formularzu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/firmy/osoby fizycznej kosztami organizacji szkolenia, również w przypadku braku obecności na szkoleniu.
W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu mail: marketing@lcb.leszno.pl, tel. 65 32 22 106